Informació i avís legal | Les Moles

CAT ES EN

RESERVES

+34 977 573224

Avís legal sobre dades de caràcter personal:

Castell-Vidal, S.L., (en endavant Restaurant Les Moles) es compromet a cumplir en tot moment la legislació vigent en relació amb la protecció de dades personals i, en particular, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Restaurant Les Moles comunica que qualsevol informació de caràcter personal enviada al nostre web, està coberta amb la nostra política sobre privacitat i protecció de dades de caràcter personal. La informació i/o dades que, voluntàriament puguin facilitar els usuaris mitjançant el nostre web, podrà ser incorporada al fitxer titularitat de Restaurant Les Moles amb la finalitat de realitzar la gestió i el manteniment de les nostres relacions amb els usuaris, rebre informació sobre els nostres productes i serveis, o per a la realització d’estudis de mercat o estadístics.

En cumpliment del que disposa la LOPD, l’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i d’oposició, mitjançant una carta signada on haurà de constar el seu nom, cognoms i DNI, i enviar-la per correu postal, fax o correu electrònic a Restaurant Les Moles. En el cas que l’usuari de la nostra web site introdueixi comentaris o sol.liciti informació, Restaurant Les Moles podrà fer averiguacions per verificar la seva residència o altres dades, amb la finalitat d’assegurar-se que la resposta o informació interessada sigui la correcta.

Restaurant Les Moles podrà utilitzar l’estadística no personal (tipus de navegador i usuari, localització geogràfica, edat i sexe) per a la millora de la nostra web site, com a part d’un procés en continua revisió i, en general, com la millor manera de conèixer els interessos i necessitats dels nostres usuaris.


Normes d’ús: Queda expressament prohibida qualsevol tipus de reproducció, còpia, comunicació pública, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzada i qualsevol altra manipulació, amb o sense ànim de lucre, de tot o part del web site propietat de Restaurant Les Moles sense la prèvia autorització escrita i signada per Restaurant Les Moles.

Queda també prohibida la utilització d’informació de qualsevol tipus o dels seus continguts, obtinguda mintjançant el web propietat de Restaurant Les Moles per a finalitats o mitjans publicitaris, promocionals i/o comercials.

Al web poden aparèixer enllaços a altres pàgines i Restaurant Les Moles no es responsabilitza del contingut ni de les polítiques de privacitat d’aquestes.

Restaurant Les Moles no serà responsable de danys, costos, pèrdues i imprevistos que puguin produir-se per accedir a aquest web.

Restaurant Les Moles - Castell-Vidal, S.L. 2016

Les Moles (inici)

Restaurant Les Moles
Ctra. La Sénia, Km. 2 - Ulldecona
Tel. +34 977 573224
Fax +34 977 720677
lesmoles@lesmoles.com
informació i avís legal
política de cookies

segueix-nos a instagram

segueix-nos a twitter

segueix-nos a facebook